Thumb c4c338f575500a9510b9ba4032be54279f5c3f2f
Qr
C4be5a0bd80fa7d98efa6b341a487519fb4c4bdd

Sander Budding

Ik collecteer omdat:

Mijn zoon Joris leed aan epilepsie. Inderdaad leed, want hij werd onlangs geopereerd en het ziet er op dit moment naar uit dat de operatie een succes was. Wat was ik dankbaar en blij dat het allemaal goed verliep !

Reden voor mij om met mijn hobby te proberen donaties te genereren voor verder onderzoek naar Epilepsie, zodat meer patiënten vrij van epilepsie kunnen gaan worden. Ik ga proberen de Mont Ventoux te beklimmen. Hoe? Lees meer op deze website. Ik hoop, dat je mijn initiatief steunt met een donatie aan het Epilepsie Fonds.

139

donaties

€ 3.195

ingezameld