Thumb 6e4528f7b885fe56a992295f9929a13edee871cf
A2d3817719d82a8dfc3a003a5aa4df4d1b92dfdb

Marissa Piso

Ik collecteer omdat:

De bus van het Epilepsiefonds is gestolen! Als medewerker van het Epilepsiefonds zie ik elke dag weer hoe hard wij een bus nodig hebben. Bijvoorbeeld voor het voorbereiden van de collecte en onze vakantiereizen. Zelfs met het geld van de verzekering komen wij nog € 10.000,- tekort voor de aanschaf van een tweedehands bus. Help jij ons een bus te kopen? Steun ons met een gift in onze digitale collectebus! En delen/liken = LIEF!

70

donaties

€ 1.933

ingezameld