Thumb 5a8a5ba5e97304bf3516deda0e178bb41b400b02
C4be5a0bd80fa7d98efa6b341a487519fb4c4bdd

Leonieke Kalkman

Ik collecteer omdat:

Omdat er samen met mij nog te veel mensen rondlopen die ondanks medicatie nog aanvallen hebben. Omdat er nog veel onderzoek moet gebeuren naar het hoe en waarom. Omdat ik op deze manier vanuit België een steentje kan bijdragen.

Meer weten over mij en/of mijn leven met epilepsie? Dat kan, surf dan snel naar www.opdetheebijle.be

4

donaties

€ 24

ingezameld