Thumb 429f651667c2c1d1d5b13427c7f33fadcc752374
Qr
C4be5a0bd80fa7d98efa6b341a487519fb4c4bdd

Kim Kolman

Ik collecteer omdat:

Ik het als epileptisch patiënt geweldig zou vinden wanneer er meer onderzoek gedaan kan worden naar epilepsie zodat er een beter zicht op genezing is.

Epilepsie uit zich vaak in de vorm van aanvallen. Aanvallen ontstaan door een plotselinge, tijdelijke verstoring van de elektrische prikkeloverdracht in de hersenen. Aanvallen komen vaak onverwachts en kunnen er heel verschillend uit zien. Door geld in te zamelen hoop ik dat epilepsie beter onderzocht kan worden en epileptisch patiënten meer duidelijkheid krijgen over hun aandoening en waar ze rekening mee kunnen houden om eventuele aanvallen te voorkomen.

Ook hoop ik te bereiken dat omstanders, die te maken krijgen met epilepsie, goed voorgelicht worden waardoor het vertrouwen in zichzelf en de manier van handelen toeneemt.
Zoals wij thuis altijd zeggen: 'Epilepsie heb je niet alleen.. maar samen!'.

70

donaties

€ 407

ingezameld