Thumb 2b880f8f9cbae6d00602815ea235ba8fc84f874e
Qr
C4be5a0bd80fa7d98efa6b341a487519fb4c4bdd

Kathy van der Zwan

Ik collecteer omdat:

wij via het epilepsiefonds heel veel informatie hebben kunnen verkrijgen toen wij hoorde dat onze kleine knul van nu 3 jaar epilepsie heeft. Ook zitten wij nog steeds in de medische molen, dus wij collecteren graag mee voor het epilepsiefonds en hopen dat veel mensen bij ons schenken voor het mooie epilepsiefonds!

2

donaties

€ 20

ingezameld