Thumb 1c3d8e554a5ff63d4d1b5c9f03689bf5e604c123
A2d3817719d82a8dfc3a003a5aa4df4d1b92dfdb

Karin De Bruyn-Smit

Ik collecteer omdat:

Ons zoontje Dax heeft epilepsie. Een jochie van 5 die moet "vechten" om zich staande te houden in het dagelijkse leven.
Er is veel geld nodig voor onderzoeken, begeleiding op school, behandelingen.
Jouw donatie kan misschien wel het verschil maken in de toekomst!
Hoop dat jullie massaal willen geven.

Dankbare groet Karin

23

donaties

€ 201

ingezameld