Thumb 4636d100ddb6b9040b4aa8fe3442c1931c8279a3
C4be5a0bd80fa7d98efa6b341a487519fb4c4bdd

Jouw Makkelijkste Challenge 2020

Ik collecteer omdat:

Jouw Makkelijkste Challenge - 1 Strand - 3 Runners - 180KM
"Wij rennen, zodat jij alleen hoeft te doneren!"

Actie voor het Epilepsiefonds & Stichting Juul (KIKA), waarbij de opbrengst gelijk verdeeld wordt!

Als direct gevolg van de Corona-maatregelen is ook een moeilijke tijd aangebroken voor Nederlandse goede doelen. Vanuit persoonlijke motivatie komen wij in actie voor het goede doel! Dit doen wij onder de titel "Jouw Makkelijkste Challenge"

Zie voor meer informatie over deze actie:

www.jouwmakkelijkstechallenge.com
www.instagram.com/jouwmakkelijkstechallenge
www.facebook.com/Jouw-Makkelijkste-Challenge

367

donaties

€ 8.545

ingezameld