Thumb e8b14be7f2774ab9d34478108e08611d96b821bc
A2d3817719d82a8dfc3a003a5aa4df4d1b92dfdb

Familie van den Eerenbeemt

Ik collecteer omdat:

Onze zoon en broertje Sjors overleden is. Hij is 36 jaar oud geworden en had sinds zijn 2e jaar epilepsie. Mede dankzij het Epilepsiefonds heeft Sjors tijdens zijn leven de juiste medicatie en medische zorg gehad om zo veel mogelijk van het leven te genieten. Tevens was hij zelf een actieve collectant.

146

donaties

€ 6.142

ingezameld