Thumb 7a7e65d2234c229b25b8e50f157cf47294ebc61b
Qr
C4be5a0bd80fa7d98efa6b341a487519fb4c4bdd

Iris van der Meer

Ik collecteer omdat:

ik uit ervaring weet wat voor monster epilepsie is. Omdat ik elke dag zie hoe het monster meedogenloos toeslaat. Omdat epilepsie een leven op zijn kop kan zetten.
Onze lieve, stoere, dappere dochter Roos (6 jaar) kreeg vlak voor haar tweede verjaardag de diagnose Lennox-Gastaut. Dagelijks heeft Roos vele aanvallen en haar ontwikkeling is gestagneerd. De epilepsie drukt een behoorlijke stempel op haar leven en op het leven van de rest van het gezin. Het juiste medicijn is voor haar nog niet gevonden.

Ik collecteer omdat ik weet dat geld voor onderzoek naar epilepsie hard nodig is. Ik collecteer omdat ik epilepsie onder de aandacht wil brengen, want veel mensen weten er eigenlijk zo weinig van af. Ik collecteer zodat Roos en vele andere kinderen (en volwassenen) kans op een toekomst met een grotere levenskwaliteit kunnen krijgen. Hoe meer er bekend wordt over epilepsie, hoe meer goede behandelmethodes er ontwikkelt kunnen worden.
Ook kleine donaties zijn welkom!! Alle beetjes helpen!

105

donaties

€ 1.548

ingezameld