Thumb 5ebea513400e1543fb8bd2451ef574dab820fa57
A2d3817719d82a8dfc3a003a5aa4df4d1b92dfdb

Iris van der Meer

Ik collecteer omdat:

ik uit ervaring weet wat voor monster epilepsie is. Omdat ik elke dag zie hoe het monster gedogenloos toeslaat. Omdat epilepsie een leven op zijn kop kan zetten.
Onze lieve, stoere, dappere dochter Roos (6 jaar) kreeg vlak voor haar tweede verjaardag de diagnose Lennox-Gastaut. Dagelijks heeft Roos vele aanvallen en haar ontwikkeling is gestagneerd. De epilepsie drukt een behoorlijke stempel op haar leven en op het leven van de rest van het gezin. Het juiste medicijn is voor haar nog niet gevonden.

Ik collecteer omdat ik weet dat geld voor onderzoek naar epilepsie hard nodig is. Ik collecteer omdat ik epilepsie onder de aandacht wil brengen, want veel mensen weten er eigenlijk zo weinig van af. Ik collecteer zodat Roos en vele andere kinderen (en volwassenen) kans op een toekomst met een grotere levenskwaliteit kunnen krijgen. Hoe meer er bekend wordt over epilepsie, hoe meer goede behandelmethodes er ontwikkelt kunnen worden.
Ook kleine donaties zijn welkom!! Alle beetjes helpen!

105

donaties

€ 1.548

ingezameld