Thumb 6e43f2394e328de3c1e980468bf67f1fb11857e8
C4be5a0bd80fa7d98efa6b341a487519fb4c4bdd

Epilepsiefonds in actie

Ik collecteer omdat:

Wij zetten ons in voor mensen met epilepsie. Dat kunnen wij niet zonder jouw hulp! Met jouw steun maak jij ons werk mogelijk en kunnen wij wetenschappelijke onderzoeken naar epilepsie financieren. Onze droom? Een aanvalsvrije toekomst voor iedereen. Ga jij met ons in de tegenaanval?

4

donaties

€ 3.600

ingezameld