Thumb 7cd07c10538ae1489fd818bda90483067fe2186b
A2d3817719d82a8dfc3a003a5aa4df4d1b92dfdb

Barbara Jonker Hartmans

Ik collecteer omdat:

... ik epilepsie heb. Nah, wat een goede reden, toch? De vorm van epilepsie die ik heb wordt niet erger, is verklaarbaar en met medicijnen behoorlijk goed onder controle te houden. Helaas zijn lang niet alle epilepsie-patienten zo "gelukkig" als ik, sommige vormen van epilepsie zijn zelfs potentieel dodelijk!

Het epilepsiefonds maakt onderzoek mogelijk maar zorgt ook voor informatie en meer begrip. Help jij het epilepsiefonds? Dank je wel!

0

donaties

€ 0

ingezameld