Thumb 1ebcd55a7c9400009837b74be000c7462c354cfc
Qr
C4be5a0bd80fa7d98efa6b341a487519fb4c4bdd

Anne en Matthijs

Ik collecteer omdat:

Matthijs (nu 12) had epilepsie (CSWS) en 24 uur per dag epileptische activiteit in zijn koppie. Tonisch-clonische aanvallen en absences wisselden elkaar in rap tempo af. Het ging niet meer, hij werd een schim van zichzelf. In 2016 is hij geopereerd en is zijn linkerhersenhelft 'uit' gezet. Sindsdien is hij aanvalsvrij, een wonder! Alleen met onderzoek komt kans op genezing dichterbij en dat gunnen wij iedereen. Dus geef gul tijdens de (virtuele) collecteweek en help epilepsie de wereld uit! Heel erg bedankt namens ons, trotse ambassadeurs van het Koninklijk Epilepsiefonds!

20

donaties

€ 186

ingezameld