Thumb 01d43303964938c3d64fc7fa7d3543f7a88fb80b
Qr
C4be5a0bd80fa7d98efa6b341a487519fb4c4bdd

A Straver Straver

Ik collecteer omdat:

Hallo allemaal ik ben Aniek Straver en ik collecteer omdat ik weet hoe het is om iemand te hebben in je omgeving die Epilepsie heeft en hoeveel impact dat kan hebben op de naaste omgeving.

Daarom ga ik 9 April 1/4 Rotterdam marathon lopen voor het Epilepsiefonds, voor me zusje.

2

donaties

€ 10

ingezameld