Thumb c44901457d99b7117e75b70b5d28fd3979417a8b
A2d3817719d82a8dfc3a003a5aa4df4d1b92dfdb

A Straver Straver

Ik collecteer omdat:

Hallo allemaal ik ben Aniek Straver en ik collecteer omdat ik weet hoe het is om iemand te hebben in je omgeving die Epilepsie heeft en hoeveel impact dat kan hebben op de naaste omgeving.

Daarom ga ik 9 April 1/4 Rotterdam marathon lopen voor het Epilepsiefonds, voor me zusje.

2

donaties

€ 10

ingezameld